Blog

[Jeffery Deaver] Trăng lạnh – Cuộc đấu trí cân não giữa nhà hình sự học tài ba với gã Thợ Đồng Hồ chết chóc

Một trong những tiểu thuyết trinh thám điển hình của nhà văn Mỹ Jeffery Deaver, Trăng Lạnh xứng đáng được đưa vào danh sách “siêu …

Đọc thêm[Jeffery Deaver] Trăng lạnh – Cuộc đấu trí cân não giữa nhà hình sự học tài ba với gã Thợ Đồng Hồ chết chóc