Review Sách Hay: Khái Lược Văn Minh Luận

Bài review cuốn sách Review Sách Hay: Khái Lược Văn Minh Luận được Tổng hợp bởi blog ReviewSachHay.com. Hy vọng sẽ có ích cho bạn trong việc lựa chọn những cuốn sách phù hợp với mình.

Cả cuốn sách đề cập đến tiến trình này dưới nhiều yếu tố như thiết chế, việc học tập, thương mại, ông mô tả văn minh như một dòng chảy tất yếu của loài người. Xuyên suốt cuốn sách, ông đề cập những yếu tố cơ bản của nền văn minh: đó là khai sáng, tự do, công bằng và những điều tốt đẹp cho xã hội..

1 đánh giá cho Khái Lược Văn Minh Luận

  1. Thanh Huy Tháng Tư 1, 2019

    Nếu bạn mong muốn một tư tưởng rõ ràng, những kiến thức sâu rộng về văn minh thì có lẽ cuốn sách không đem lại nhiều đó, sách có quá nhiều những câu chuyện cổ kim của Nhật Bản rất khó nắm bắt.
    Tuy nhiên, tinh thần về việc phải bồi dưỡng tri thức, đạo đức và tinh thần quốc dân được thể hiện rất rõ, đó chính là điểm thu hút lớn của cuốn sách.

Tham khảo: https://vnwriter.net/book/khai-luoc-van-minh-luan

 

 

————————–

Bài viết trên blog Review Sách Hay được tổng hợp được nhiều nguồn.
Vui lòng liên hệ nếu như bạn muốn gửi bài cộng tác với chúng tôi hoặc không muốn bài viết của bạn xuất hiện trên blog này.

Viết một bình luận