Review Sách Hay: “Phá Rào” Trong Kinh Tế Vào Đêm Trước Đổi Mới

Bài review cuốn sách Review Sách Hay: “Phá Rào” Trong Kinh Tế Vào Đêm Trước Đổi Mới được Tổng hợp bởi blog ReviewSachHay.com. Hy vọng sẽ có ích cho bạn trong việc lựa chọn những cuốn sách phù hợp với mình.

Nói đến phá rào, trước hết cần trả lời câu hỏi: Hàng rào là những gì?

Đó chính là những thể chế, những nguyên tắc của mô hình kinh tế kế hoạch hóa tập trung được hình thành ở Liên Xô và sau đó được áp dụng tại hầu hết các nước xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Đánh giá

Tham khảo: https://vnwriter.net/book/pha-rao-trong-kinh-te-vao-dem-truoc-doi-moi

 

 

————————–

Bài viết trên blog Review Sách Hay được tổng hợp được nhiều nguồn.
Vui lòng liên hệ nếu như bạn muốn gửi bài cộng tác với chúng tôi hoặc không muốn bài viết của bạn xuất hiện trên blog này.

Viết một bình luận